Thursday, March 5, 2015

al-Quran dan Trainer

"Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab agama dan hikmat serta pangkat Nabi, kemudian dia tergamak mengatakan kepada orang ramai: Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Tetapi (sepatutnya dia berkata): Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala dengan ilmu dan amal yang sempurna), kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya." (3:79)

Ini peringatan untuk Nabi yang mengajar. Kalau umat Nabi yang mengajar dan menjadi jurulatih?
Sudah tentu peringatan itu juga untuk kita. 
Apa yang berlaku jika tidak dikembalikan kepada al-Quran? Kita sendiri akan bermasalah kerana akan hadir masa peserta 'menghambakan' diri kepada si jurulatih - sanggup buat pelbagai perkara. Apabila si jurulatih 'menghambakan' orang lain, si jurulatih bukanlah hamba Allah yang sebenar. Bantuan dan keberkatan dari Allah itu berkurang.

Ini ialah peringatan untuk jurulatih.

No comments:

Post a Comment