Tuesday, May 28, 2013

Modul - branding dulu atau modul kecil dulu?

Antara diskusi penting dalam dunia latihan ialah adakah saya perlu membina modul mengikut kepada keperluan pelanggan dulu atau saya perlu bina branding saya dulu?

Saya ingin berkongsi kelebihan dan kelemahan kedua-duanya. Dan kita akan melihat manakah yang terbaik.


Pemikiran desain ketika membina modul

Dalam dunia latihan, membina modul amat penting. Ia satu kemahiran yang tersendiri. Salah satu elemen penting untuk mewujudkan modul yang baik ialah pemikiran desain atau design thinking. Pemikiran desain dimanfaatkan oleh usahawan untuk memajukan bisnes. Dalam dunia latihan, pemikiran desain berkaitan bagaimana menyusun sesuatu maklumat dan program dalam latihan agar peserta mampu untuk mencapai objektif yang disasarkan.

Tuesday, May 21, 2013

3 belon kecil = 1 belon besar

Dalam dunia latihan, ada 3 belon kecil yang akan membina satu belon besar. Belon besar itu akan makin membesar. Syaratnya? 3 belon kecil itu dibesarkan dari semasa ke semasa. Makin besar belon besar, makin baik kualiti latihan yang anda bawa. Kalau tahun lepas belon besar berdiameter 10 cm, tahun ini wajar ia menjadi 12 cm atau 14 cm. Belon besar tidak akan membesar dengan sendiri. Belon-belon kecil yang akan membesarkan belon besar. 3 belon kecil itu ialah Content (C), Marketing (M) & Event Management (E).


Trainer besar, trainer kecil

Ramai yang ingin menceburi bidang latihan. Beliau mungkin seorang guru, ustaz, pensyarah, jurutera atau staf pusat latihan.

Ada 3 elemen utama dalam dunia latihan atau training: kandungan (content), pemasaran (marketing) dan pengurusan acara (event management). Ia boleh diringkaskan sebagai CME.