Thursday, March 5, 2015

al-Quran dan Trainer

"Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab agama dan hikmat serta pangkat Nabi, kemudian dia tergamak mengatakan kepada orang ramai: Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Tetapi (sepatutnya dia berkata): Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala dengan ilmu dan amal yang sempurna), kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya." (3:79)

Ini peringatan untuk Nabi yang mengajar. Kalau umat Nabi yang mengajar dan menjadi jurulatih?
Sudah tentu peringatan itu juga untuk kita. 
Apa yang berlaku jika tidak dikembalikan kepada al-Quran? Kita sendiri akan bermasalah kerana akan hadir masa peserta 'menghambakan' diri kepada si jurulatih - sanggup buat pelbagai perkara. Apabila si jurulatih 'menghambakan' orang lain, si jurulatih bukanlah hamba Allah yang sebenar. Bantuan dan keberkatan dari Allah itu berkurang.

Ini ialah peringatan untuk jurulatih.