Saturday, October 17, 2015

Pengurusan Konflik dan Perundingan Berkesan

Ada 83 ayat berkaitan 3 konsep ujian dalam al-Quran.

Apa-apa sahaja dalam kehidupan boleh menggunakan kaedah ini

Event + Response = Outcome

Event ialah apa yang berlaku dari luar. Response ialah bagaimana kita cukup kuat menggunakan potensi fizikal, intelek, emosi dan spiritual dalam menangani event tersebut. Jika ia amat positif, kita tidak mampu dinegatifkan pada outcome. Apabila Response kita lemah sahaja, inilah masa seseorang itu akan dikawal oleh event. Seorang berjaya itu amat kuat karakternya. Responnya amat positif.

Berikut ialah 7 tools yang boleh digunakan untuk menguruskan konflik. Beberapa persoalan berikut menerangkan fungsi tool ini. Jika seseorang ada ujian atau konflik dihadapi, dengan menggunakan tool ini, Insha-Allah ia akan membantu banyak dalam menguruskannya. Ujian bukan untuk menggerunkan manusia, tetapi sebagai pintu untuk masuk ke tahap kejayaan seterusnya.

 1. Legacy
  1. Saya ingin kejayaan jangka masa pendek atau panjang?
  2. Ketika ada konflik apa yang perlu diyutamakan, ia berbalik kepada legasi jangka masa panjang, sederhana dan pendek.
  3. Jika konflik itu tidak mengganggu legasi, tidak perlu beri perhatian. Fokus pada legasi yang ingin dibina. Biasanya banyak menghabiskan masa pada perkara bukan legasi atau tidak bermanfaat.
 2. TOTI
  1. Saya sudah faham konflik ini sebenarnya atau tidak?
 3. SOA
  1. Saya utamakan hak siapa dulu dalam menyelesaikan konflik?
  2. Konflik ini dalam diri saya dulu atau orang lain?
  3. Kalau konflik sesama manusia, ia aktiviti intelek atau emosi/ sosial? Sudahkah dikembalikan kepada Allah sebenar-benarnya?
  4. Apa-apa pilihan S atau O, ia adalah keputusan manusia. Tiada yang muktamad. Pilihan Allah pilihan utama?
 4. 5 Ways to Handle Conflict
  1. Saya ingin win-win atau win-win-win?
 5. CASIC - Seni Berunding membina Legasi
  1. Saya sedia mengambil tindakan. Saya mempunyai cara perundingan yang berkesan atau makin merosakkan konflik?
 6. The 4th Alternative - Syura
  1. Saya tahu ada pilihan lebih bagus yang datang dari Pencipta. Bagaimana ingin capai tahap ini dalam perundingan?
 7. WRAP
  1. Pilihan perlu diuruskan dengan baik. Untuk berunding, apakah cara membuat keputusan?