Saturday, March 29, 2014

'Tool' spiritual untuk melonjakkan potensi

Salah satu kekuatan yang ada pada seorang trainer ialah apabila boleh membawa keempat-empat jenis tool dalam program latihan. Tool yang menduduki tahap tinggi ialah apabila boleh dibawa 'tool' di peringkat spiritual - yang sudah dipastikan sahih dan mantap - bukan lagi tekaan atau tanpa disiplin yang ketat.