Tuesday, December 2, 2014

Model memantapkan modul

Jika anda ada model yang utuh, modul anda akan menjadi amat mantap. Cukup dengan satu model, ia akan menyebabkan anda akan mampu menghasilkan modul pelbagai.

Berikut ialah analisa atau soalan yang boleh anda semak samada anda mempunyai model yang bagus atau perlu dimajukan:


  1. Adakah ia mempunya kata nama atau kata kerja yang konsisten? Jika bercampur-campur, itu maksudnya model itu agak lemah.
  2. Jika ia kata kerja, adakah akronim yang digunakan itu berdasarkan kepada imbuhan? Kalau ya, itu maksudnya model itu lemah.
  3. Adakah susunan akronim atau diagram itu tersusun kemas atau disusun tunggang terbalik? Kalau susunannya kemas dan ada makna, itu model yang bagus.
  4. Adakah model ini disokong oleh 5 dalil (naqli, aqli, hissi, fitri dan taarikhi)? Jika ya, ia mantap. Jika tidak, ia perlu dimajukan.
  5. Adakah sumber dalil itu disokong oleh orang lain yang mengkaji perkara yang sama di kalangan pakar?
Soalan-soalan di atas adalah senarai semak untuk memastikan model sesuatu organisasi itu mencapai tahap penyelesaian yang baik

Saturday, March 29, 2014

'Tool' spiritual untuk melonjakkan potensi

Salah satu kekuatan yang ada pada seorang trainer ialah apabila boleh membawa keempat-empat jenis tool dalam program latihan. Tool yang menduduki tahap tinggi ialah apabila boleh dibawa 'tool' di peringkat spiritual - yang sudah dipastikan sahih dan mantap - bukan lagi tekaan atau tanpa disiplin yang ketat.

Thursday, January 2, 2014

Menentukan 'branding' modul latihan

Apa yang dipasakkan dalam kepala apabila melihat sebuah kereta Volvo? 'Safety'
Apa yang dibawa oleh Mercedes? 'Reliable'
Apa yang dibawa oleh Stephen R Covey? 'Universal Value'
Apa yang dibawa oleh MAP? Program motivasi pelajar.

Apa yang dibawa oleh modul latihan anda?