Wednesday, July 29, 2015

Up & down dalam dunia latihan

Salah satu perkara penting untuk diperhatikan dalam membina bisnes dalam dunia latihan ialah aspek pemasaran.