Tuesday, December 2, 2014

Model memantapkan modul

Jika anda ada model yang utuh, modul anda akan menjadi amat mantap. Cukup dengan satu model, ia akan menyebabkan anda akan mampu menghasilkan modul pelbagai.

Berikut ialah analisa atau soalan yang boleh anda semak samada anda mempunyai model yang bagus atau perlu dimajukan:


  1. Adakah ia mempunya kata nama atau kata kerja yang konsisten? Jika bercampur-campur, itu maksudnya model itu agak lemah.
  2. Jika ia kata kerja, adakah akronim yang digunakan itu berdasarkan kepada imbuhan? Kalau ya, itu maksudnya model itu lemah.
  3. Adakah susunan akronim atau diagram itu tersusun kemas atau disusun tunggang terbalik? Kalau susunannya kemas dan ada makna, itu model yang bagus.
  4. Adakah model ini disokong oleh 5 dalil (naqli, aqli, hissi, fitri dan taarikhi)? Jika ya, ia mantap. Jika tidak, ia perlu dimajukan.
  5. Adakah sumber dalil itu disokong oleh orang lain yang mengkaji perkara yang sama di kalangan pakar?
Soalan-soalan di atas adalah senarai semak untuk memastikan model sesuatu organisasi itu mencapai tahap penyelesaian yang baik