Tuesday, June 9, 2015

Membina Estetika Dalam Latihan

Nilai estetika dalam bilik latihan adalah satu perkara penting untuk mewujudkan suasana wayang dan memerhati diri yang selesa - bukan lagi dalam bentuk rasional yang kering.

Salah satunya ialah membanyakkan aktiviti dan permainan dalam kelas. Ia akan memberi nafas baru dalam bilik latihan. Ia akan membuatkan semua orang ceria dan gembira untuk mengikuti aktiviti seterusnya dan berfikir dengan apa yang berlaku.

Apakah azam saya selepas ini?